Plan Zajęć

KURS AU.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

 

16.11.2018r. / piątek / 20

17.11.2018r. / sobota / 20

1

NIEM

BD

NIEM

BD

2

NIEM

BD

NIEM

BD

3

NIEM

ECH

NIEM

BD

4

NIEM

ECH

NIEM

BD

5

NIEM

ECH

WYNAG

6

NIEM

ECH

WYNAG

7

DZIAŁ

DW

WYNAG

8

DZIAŁ

DW

WYNAG

9

 

 

WYNAG

 

 

24.11.2018r. / sobota / 21

1

WYNAG

2

WYNAG

3

WYNAG

4

WYNAG

5

WYNAG

6

NIEM

BD

7

WYNAG

8

WYNAG

9

WYNAG

 

Piątek 7.12.2018r. / 15:00

Sobota 8.12.2018r. 08:00

WYNAG

NIEM

BD

WYNAG

NIEM

BD

WYNAG

WYNAG

WYNAG

WYNAG

NIEM

ECH

WYNAG

NIEM

ECH

WYNAG

NIEM

ECH

WYNAG

NIEM

ECH

 

 

 

Piątek 21.12.2018r.

Sobota 22.12.2018r. 08:00

 

 

BIUR

EG

 

 

BIUR

EG

 

 

BIUR

EG

 

 

WYNAG